تلفن تماس:   09131339512          42742150-031               ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 21، پنجشنبه 8 الی 14

Open panel

دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای راه اندازی و کنترل تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی

عنوان نرم افزار

سیستم عامل

کاربری

حجم

دانلود نرم افزار

راهنمای دانلود
نرم افزار

نرم افزار DELTA HMI
DOP-Soft V2.00.07

Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
263 مگابایت

نرم افزار DELTA HMI
DOPSoft V4.00.10.17

Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
DOP-100 Series
899 مگابایت

نرم افزار DELTA HMI
eRemote 2.00.14

Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit
DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
24 مگابایت

نرم افزار DELTA HMI
Android eRemote App 1.0.0.21

Android
DOP-A, DOP-B,
DOP-W Seires
3/47 مگابایت

راهنمای DELTA HMI
eRemote

DOP series Ethernet type
2/19 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA TP Series TPEditor V1.89

Windows® XP/Vista/7
(32-bit/64-bit)/8(64-bit)
TP series HMI editing software
61 مگابایت

نرم افزار جمع آوری اطلاعات HMI از طریق اترنت (PC) و تهیه فایل Excel e-server V1.00.21

Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit
DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
14/1 مگابایت

نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید Smart Viewer V1.02

Android
AH series, DVP series PLCs
886 کیلوبایت

نرم افزار برنامه ریزی اترنت DCI-Soft V1.23

Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)
/8/8.1(32-bit/64-bit)/10(64-bit)
Software for Delta network modules (Multilingual) (DVPEN01-SL, RTU-EN01, IFD9506, IFD9507, DVPSCM12-SL, DVPSCM52-SL)
12/2 مگابایت

نرم افزار ارتباطی کامپیوتر و سروو دلتا ASDA-Soft V5.4.1.0

Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (32bit Version, 64bit Version)
ALL ASDA series
41/3 مگابایت

نرم افزار ارتباطی کامپیوتر و سروو دلتا ASDA-Soft V6.2.0.0

Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® 7
(32bit Version, 64bit Version), Windows® 10 (64bit Version)
ASDA-A3 / B3
75/5 مگابایت

نرم افزار ارتباطی کامپیوتر و سروو دلتا ASDA-Soft V6.3.1.0

Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit Version, 64bit Version), Windows® 10
(32bit Version, 64bit Version)
ASDA-A3 / B3 / E3
62/7 مگابایت

نرم افزار ارتباطی کامپیوتر و اینورتر دلتا VFDSoft V1.58

Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® 7
(32bit Version, 64bit Version)
Delta Inverter
32/9 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC ISPSoft V3.13

Windows® 7/8/10 (64-bit) همراه با نرم افزار COMMGR باید استفاده شود
PLC: AH,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P
series
VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000,MS300,MH300 series
1/35 گیگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC ISPSoft V3.12

Windows® 7/8/10 (64-bit) همراه با نرم افزار COMMGR باید استفاده شود
PLC: AH,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P series VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000,MS300,MH300 series
1/53 گیگابایت

نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و ISPSOFT COMMGR V1.07

Windows® XP/7(32-bit/64-bit)/ 8/10 (64-bit)
PLC: AH,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P series VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000
MS300,MH300 series
10/9 مگابایت

نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و ISPSOFT COMMGR V1.12

Windows® 7/8/10 (64-bit)
PLC: AH,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P series VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000、MS300,MH300 series
10/65 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC WPL-Soft V2.50

Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
DVP series PLCs, VFD series, TP70P series
79/9 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC ISPSoft V3.12

Windows® 7/8/10 (64-bit) همراه با نرم افزار COMMGR باید استفاده شود
PLC: AH\,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P series VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000、MS300,MH300 series
1/53 گیگابایت

نرم افزار برنامه ریزی ماژول کنترل دما DVP02TU و DVP02TK TK Soft V1.02

DVP02TU و DVP02TK TK
100 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC ISPSoft V3.12

Windows® 7/8/10 (64-bit) همراه با نرم افزار COMMGR باید استفاده شود
PLC: AH,AS,DVP series TP/HMI: TP04P,TP70P series VFD: E Type,C200,C2000/C2000 Plus/CH2000/CT2000,CP2000、MS300,MH300 series
1/53 گیگابایت

نرم افزار Motion Control PM-Soft 2.12

Windows® XP/Vista/7 (32-bit/64-bit)/8(64-bit)
AH series, DVP series motion controllers
121 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی CANopen و motion control CANopen - Builder V6.03

Windows® XP/7(32-bit/64-bit)
/8(32-bit/64-bit)/10(64-bit)
AH series CANopen modules, AS500 series motion controllers, DVP series built-in CANopen PLCs, DVP series CANopen modules, DVP-MC motion controller
751 مگابایت

برنامه DPMSoft v2.01

Windows 7(32-bit/64-bit)
2012R2 or above
Power Meter
126 مگابایت

درایورمبدل USB به RS485 مدل IFD6500

Windows® XP/7 (32-bit/64-bit)/10(32-bit/64-bit)
3/51 مگابایت

درایور مبدل USB به RS485 مدل IFD6530

Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)
جهت پروگرام کی پد اینورترهای سری C
4/59 مگابایت

درایور USB

Windows® XP/7 (32-bit/64-bit)
/8(64-bit)
DVP-SX2 و DVP-SE
4 مگابایت

TP series (با رابط USB داخلی) درایور TP-USB

Windows® XP/7(32-bit/64-bit)
/8(64-bit)
TP series
958 مگابایت