تلفن تماس:   09131339512          42742150-031               ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 21، پنجشنبه 8 الی 14

Open panel

مجموعه فنی و مهندسی صنعتگران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و کارگاهی سال 1398