به وبسایت مجموعه فنی و مهندسی صنعتگران خوش آمدید . . . .

موضوع ویدئو

.

آشنایی با مدهای کنترلی اینورتر 

آنچه در این ویدئو مشاهده خواهید کردید

معرفی مدهای کنترلی اینورتر: 

به طور کلی اینورتر دارای مدهای کنترلی وکتور(vector)، V/F ، گشتاور (Torque) و لغزشی (Slippery) است.

 در این بین مد کنترل برداری یا وکتور کنترل V/F در کاربردهای اینورتر بیشترین مصرف را دارند.

اینورتر ازطریق تغییر فرکانس، عملیات دورموتور راانجام می‏‌دهد. با افزایش فرکانس و افزایش سرعت و دورموتور، گشتاورموتور کاهش می‏‌یابد.

تولیدکنندگان درایو با اضافه کردن افزون‌ه‏ای به نام وکتور کنترل برروی اینورترها، از این کاهش گشتاورموتور درهنگام افزایش دور، جلوگیری می‌کنند.

  وکتورکنترل (Vector control) چیست؟

وکتورکنترل یک تنظیم کننده‌‏ی الکترونی برای کنترل اندازه و جهت شارمغناطیسی موتور AC، برحسب گشتاور دارد. و میزان گشتاور کاهش یافته را، جبران می‏‌کند و یک گشتاور ثابت و بدون تغییر در خروجی، در اختیارمان قرارمی‏‌دهد.

این مد کنترلی برای شرایطی که بارها، سرعت و یا موقعیت آن‏‌ها، که ممکن است به طور ناگهانی تغییر کند، مناسب است. و همچنین در صورتی که در نظر داشته باشید از دور موتور بالا استفاده کنید و یا در خروجی، بار شما روی موتور زیاد است، حتما باید از وکتور کنترل استفاده کنید.

مدکنترل حلقه باز(Open loop control mode):

در مدکنترلی حلقه باز، کنترل شارمغناطیسی بدن سنسور انجام می‏‌گیرد و در جاهایی که به گشتاور راه‏‌اندازی بالاتر نیازاست، استفاده می‏‌شود. در نتیجه جریان بالاتری از منبع مصرف می‌‏شود.

مد حلقه باز برای کنترل موتورهای بزرگ به کارمی‌‏رود و درماشین آلات بزرگ، سانتریقیوژها و دستگاه‏‌های تزریق کاربرد دارد و به طور مستقل سرعت و گشتاور موتور را کنترل می‏‌کند.

مدکنترل حلقه بسته (Closed loop control mode):

مدکنترل حلقه بسته برخلاف حلقه باز، برای کنترل سرعت و گشتاورموتور، به منبع سیگنال وابسته است و فرآیند کنترل دور با استفاده از کارت و فیدبک PG، انجام می‏‌شود.

و حتما به انکدر درپشت موتور یا درخط، نیاز داریم.

دقت دراین حالت، نسبت به حالت قبل،  خیلی بیشتر است. بنابراین ضریب خطاهم کمتر است. بدین ترتیب در جاهایی که نیاز به دقت بالا است، مانند آسانسورها استفاده می‌‏شود.

محصولات